Meist

Kolm Talenti OÜ on ettevõtmine, mis koondab kolme sõpra – Hellet, Toivot ja Einikest. Kõik nad on kuidagi seotud hariduse ja teoloogiaga. Seepärast on ettevõtte põhitegevuste hulgas koolitamine, kirjastamine ja konsultatsioon.

Helle kirg on ökoteoloogia ning kiriku ja ühiskonna suhted – nendel teemadel peab ta loenguid. Igapäevatöös Euroopa Baptistiföderatsioonis tegeleb Helle organisatsiooni juhtimisega ning koordineerib ja konsulteerib Euroopa, Lähis-Ida ja Kesk-Aasia humanitaar- ja arenguprojektide planeerimist ja rahastamist. Tema kirjatööd leiab ETIS-est.

Toivo koolitab peamiselt teoloogia ja kirikuloo valdkonnas. Viimastel aastatel on ta toimetanud rahvusvahelist ajakirja Journal of European Baptist Studies, samuti korraldanud konverentse. Tema publikatsioonide ja akadeemilise tegevuse kohta leiab info ETIS-est.

Einike koolitab ja konsulteerib haridusvaldkonnas eelkõige õppekava-arenduse, hindamise ja VÕTA teemadel. Viimastel aastatel on lisandunud nii praktika kui koolitamine mentorluse ja coachingu alal, nii üksikisikute kui organisatsioonide elus. Tema kirjatöid, sh erinevaid juhendmaterjale leiab ETIS-est.

Kõik kolm saavad hästi hakkama nii eesti- kui ingliskeelsete töödega, suhtluskeelena mõistavad ka soome keelt. Huvi korral kirjuta meile helle@kolmtalenti.ee, toivo@kolmtalenti.ee või einike@kolmtalenti.ee.

Helle Liht, MTh

Helle Liht

Helle Liht (s. 1966) on töötanud erinevate rahvusvaheliste projektide meeskondades ning projektide koordinaatorina üle 25 aasta. Eesti EKB Liidus on ta on kavandanud ja läbi viinud noorsoo- ning sotsiaaltööalaseid projekte. Töö Kõrgema Usuteadusliku Seminari akrediteerimiskomisjoni koordinaatorina, lektorina ning õppeprorektorina on andnud hea kogemuse tegelemaks haridusküsimusi käsitlevate projektidega. Taani konsultatsioonifirma Scanagri a/s koosseisus on Helle teostanud Euroopa Liidu rahastatud keskkonnaalaseid projekte Eesti, Läti, Leedu ja Slovakia Keskkonnaministeeriumitele. Euroopa Baptisti Föderatsioonis töötades koordineerib Helle Euroopa, Lähis-Ida ja Kesk-Aasia humanitaar- ja arenguprojektide rahastamist ning konsulteerib projektide partnereid rahastamistaotluste ja aruannete koostamisel. Lisaks sellele peab Helle loenguid Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris ökoteoloogia ning kiriku ja ühiskonna teemadel.

Oma formaalse ettevalmistuse sai Helle õppides Tartu Ülikoolis saksa keelt ja kirjandust, Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris ning Tartu Ülikoolis teoloogiat. Magistrikraadi teoloogias kaitses Helle kiitusega (with distinction) Wales’i Ülikoolis ökoteoloogia alal. Ta on läbinud täiendkoolituse projektijuhtimise ja täiskasvanukoolituse alal MTÜs Andras ning osaleb regulaarselt rahvusvahelistel teoloogilistel konverentsidel.

Helle Lihti akadeemilise CV leiad ETIS-est.

Helle usub, et isegi väikesed hästi kavandatud ja läbiviidud projektid muudavad meie maailma paremaks paigaks, rääkimata siis suurtest.

Toivo Pilli, PhD

Toivo Pilli

Toivo Pilli (s. 1962) lõpetas Tartu Ülikooli inglise filoloogina, kuid suundus hiljem teoloogia alale. Filosoofiadoktori kraadi omandas 2007. aastal Walesi Ülikoolis uurimistööga, mis käsitles Eesti vabakirikute ajalugu ja identiteeti nõukogude perioodil. Ta on töötanud seitse aastat rakenduskõrgkooli rektorina ning täiendanud ennast haridusteooria vallas. Ta on juhendanud teadustöid ja viinud läbi koolitusi avaliku kõnelemise ja akadeemilise kirjutamise teemadel.

Toivo on töötanud baptismi ja anabaptismi uuringute õppetooli juhatajana (International Baptist Theological Study Centre, Amsterdam), samuti pastorina mitmetes kogudustes. Ta on pidanud loenguid ja kirjutanud teoloogia ja kirikuloo teemadel. Ta on tõlkinud terve rea raamatuid, näiteks Ernst Cassireri „Uurimus inimesest” ning John Biggsi ja Catherine Tangi „Õppimist väärtustav õpetamine ülikoolis”. Alastes 2020. aastast on ta rahvusvahelise teadusajakirja Journal of European Baptist Studies peatoimetaja.

Toivo Pilli akadeemilise CV leiad ETIS-est.

Toivo on veendunud, et õppimistahe muudab inimese elusamaks, ja targemaks saab nii minevikku süüvides, olevikku mõtestades kui ka tulevikku avastades.

Einike Pilli, PhD

Einike Pilli

Einike Pilli (s. 1968) on töötanud koolitajana üle 30 aasta, peamiselt kõrgkoolis või täiskasvanuhariduses. Nüüdseks juhib ta lisaks koolitamisele rakenduskõrgkooli Kõrgem Usuteaduslik Seminar. Palgatöö kõrval aitab ta jutlustaja ja juhatuse liikmena kaasa Tartu Salemi Baptistikoguduses.

Einike on õppinud Georg Otsa nimelises muusikakoolis ja Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris. Seejärel jätkas ta haridusteed Tartu Ülikooli pedagoogika osakonnas. Doktorikraadi kaitses Einike Tartu Ülikooli usuteaduskonnas elukestva õppe teemadel. Täienduskoolitustel on ta käinud nii Birminghami, Helsingi, Maastrichti kui ka Harvardi ülikoolides.

Einike on töötanud õppejõuna mitmetes kõrgkoolides Eestis ja välismaal, olnud Tartu Ülikooli õppejõudude konsultant ja kõrghariduse arendaja, läbi viinud mitmeid Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Innove hankeid. Ta on koostanud ja juhtinud koolitusprojekte, toimetanud kogumikke, olnud eksperdiks põhikooli ja gümnaasiumi riiklike õppekavade, mitmete kutseõppekavade ning kõrgkoolide õppekavade arendamisel. Einike on kirjutanud mitmeid juhendmaterjale, muuhulgas hindamise, õppekava arendamise, VÕTA ja õpiväljundite sõnastamise kohta. Viimastel aastatel on ta korraldanud palverännakuid Eestimaa ilusatesse kohtadesse. Einike on olnud organisatsioonide – koguduste ja kõrg- ja kutsekoolide välishindaja nii kodumaistes kui rahvusvaheslites meeskondades.

Einikese publikatsioone leiab ETIS-est.

Einike usub, et kui kokku saavad tähendusrikas väljakutse ja koostöine meeskond, pole peaaegu miski võimatu. Seepärast on „kuidas“ ja „kellega“ peaaegu sama tähtsad kui „miks“ ja „mida“.

Täienduskoolituse korraldus ja kvaliteet

Täienduskoolituse õppekorraldus toimub kokkuleppel koolituse tellijatega, sest korraldame ainult tellimuskoolitusi. Enamjaolt tähendab see läbirääkimist ootustest, koolituse ettevalmistamist ja läbiviimist ning tagasiside vahendamist koolituse õnnestumise kohta. See tähendab, et õppekavad töötame välja koos tellijaga, kellelt saab vajadusel nende kohta infot küsida. Täienduskoolituse kvaliteeti hindame ja parendame saadud tagasiside põhjal. Koolitajate info ja ettevalmistuse info leiate ülaltpoolt.

Kontakt

Kolm Talenti OÜ

einike@kolmtalenti.ee

Registrikood: 11569849
KMKR nr: EE101287340
IBAN: EE532200221044327515